Tipy a odporúčania

Tuky v strave: Ako určité tuky vplývajú na vaše srdce

Tuky v strave: Ako určité tuky vplývajú na vaše srdce|||

Zaujímalo vás niekedy, či ste sa vystavili riziku ochorenia srdca tým, že ste konzumovali tuky? Poďme sa pozrieť na to, čo hovorí veda na riziká spojené s konzumáciou tukov!

Spory.

Hádky na Facebooku.

Naozaj hlúpe tituly článkov ako, “Vajcia sú také zlé ako fajčenie“.

To sú veci, ktoré ktoré mi napadnú, kedykoľvek niekto spomenie tému tukov v strave a srdcové ochorenia.

Budem počúvať radu môjho kouča a pre tento článok budem nasledovať 3 krokový proces:

  1. Poviem vám, čo vám poviem
  2. Poviem vám tie veci
  3. Poviem vám, čo som vám už povedal

Okej, takže poďme na to. Toto vám v tomto článku poviem: strava hrá veľmi dôležitú úlohu pri chronických ochoreniach, ale NAOZAJ pochybujem, že presne ten druh tukov, ktorý jete (trans tuky) a v presnom pomere, v akom ich jete, je to, čo rozhodne či zomriete v 40ke na infarkt alebo budete zdravý do 100vky. 

Teraz, keď viete, čo vám idem povedať, poviem vám tie veci. 

Moja formálna príprava na to, aby som získal certifikát bola o cvičení, metabolizme, ochoreniach srdca a bio štatistikách, čo zo mna robí skvelú osobu na to, aby som vám povedal o tom, čo vieme o veľkých súboroch údajov, čo sa týka výživy a o tom, čo nám to vraví o srdcových ochoreniach. 

Veda takmer vždy začína s pozorovaním a tak povedia, “hmm to je zaujímavé“ a tak to pozorovanie opakujú, až kým si viete sfromulovať veľmi špecifickú otázku, tiež známu ako hypotézu. Tak začnime tam, s pozorovaním. 

Väčsina z “nasýtené tuky spôsobujú srdcové ochorenia“ príbehov, sa spoliehajú na pozorovanie*. Keď si vezmeme všetky tie pozorovania, ktoré sme o tukoch v strave a srdcových ochoreniach urobili, toto vlastne vieme. Keď sa pozriete na údaje z pozorovania, sú to totálne blbosti. 

V závislosti od toho, na ktorú populáciu sa pozriete, ako definujete nasýtené tuky (nie všetky štúdie ich definujú rovnakým spôsobom), ako zmeráte ich príjem, aký typ analýzy vykonáte, časové obdobie populácie, ktoré skúmate a ako dobre ovládate mätúce premenné, môžete vymyslieť asociáciu, akú chcete. 

Existuje veľa dokumentov ukazujúcich, že nasýtené tuky sú spojené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení. A tiež existuje veľa dokumentov ukazujúcich, že nasýtené tuky sú spojené so zníženým rizikom kardiovaskulárnych ochorení. A sú ešte ďalšie dokumenty, ktoré neukazujú žiadne ich spojenie. 

Ja osobne by som povedal, že pozorovania by mohli podporiť malé zvýšené riziko z príjmu nasýtených tukov priebehu času, ale nie som si tým istý. 

To predstavuje vážny problém, keď hovoríme o čomkoľvek konkrétnom. Samozrejme sa môžeze hlboko ponoriť do metód a opakovaných štúdií a pokúsiť sa odpovedať na niektoré otázky a získať trochu lepší obraz. 

Ale skutočný príbeh je, že tento vzťah sa nezdá byť veľmi jasný, a že srdcové ochorenia sú oveľa komplikovanejšie ako len hovoriť na niekoľkých papieroch o tom, že nasýtené tuky sú spojené so srdcovými chorobami, takže by sme ich mali z našej stravy vylúčiť. Pravdepodobne musíme kopať trocha hlbšie. 

Nakŕmte ľudí tukom a pozorujte, čo sa stane

Údaje z pozorovania väčšieho počtu ľudí sú skvelým miestom na kladenie otázok. To, čo skutočne potrebujete, sú experimenty, ktoré môžete interpretovať a vytvoriť si istú úroveň dôvery, čo sa týka príčiny a následkov. 

To znamená, že sa potrebujete hrať s vecami aby ste zistili, či sa vaše pozorovanie splní. Znamená to, že ak predpokladáte, že nasýtené tuky spôsobujú ochorenia srdca, potom ak dáte ľuďom nasýtené tuky, alebo ich vezmete preč, spôsobí to alebo predíde ochoreniu srdca. 

Vďaka obrovskému úsiliu financovania zo strany NIH v období medzi rokmi 1980 a 2000, existujú tisíce štúdií, ktoré manipulovali s tukmi v strave, na ktoré sa dá pozrieť, a ktoré skúmali vplyv na mieru srdcových chorôb. 

Ušetrím vás od krvavých detailov a zväzkoch s 500 000 slovami, ktoré diskutujú o týchto štúdiách a sumarizujú to, čo sa môžeme naučiť. Podobne ako pri pozorovacom výskume, modifikácia stravy buď s nasýtenými tukmi alebo tými nenasýtenými, má tiež pomerne zmiešaný účinok na srdcové ochorenia, keďže množstvo štúdií ukazuje, že nenasýtené tuky znižujú riziko, zatiaľ čo iné ukazujú zvýšené riziko. 

Keď sa pozrieme na súhrnné údaje, zdá sa, že výmena niektorých vašich nasýtených tukov za nenasýtené, znižuje riziko ochorení srdca, ale nepredchádza im nejako robustne. Na túto tému by som tvrdil, že pozorovania môžu podporiť malé zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení tým, že nahradíme časť nasýtených tukov z vášho príjmu nenasýtenými tukmi. 

TUKY V STRAVE

Nasýtené tuky a atómová bomba

Tu začínajú byť veci veľmi, ale veľmi zaujímavé. Je to tiež posledná vec, o ktorej vám poviem. 

Aby niečo spôsobovalo niečo, ako nasýtené tuky spôsobujú srdcové ochorenia, musíte ukázať, ako to funguje. Musí existovať základný mechanizmus. Napríklad, nemôžete jednoducho povedať len že atómová bomba vybuchuje, musíte vedieť, ako to funguje na úrovni atómovej fyziky, aby to fungovalo**. 

Tá istá vec sa vzťahuje na srdcové ochorenia a je tam zopár naozaj veľkých problémov s myšlienkou, že nasýtené tuky sú hlavnou príčinou srdcových ochorení. 

Za prvé, použili sme zvieratá, ako podporu väčšiny práce, čo predstavuje veľký probém.*** takže, vziať štúdiu robenú na myšiach a vravieť si, aha, vidíte, nasýtené tuky ne/zapríčiňujú srdcové ochorenia, je vysoko problematické. 

Za druhé, určili sme desiatky vecí, ktoré vedú k srdcovým ochoreniam (napr. zápaly, vysoký krvný tlak, fajčenie, nedostatok cvičenia, atď.), čo znamená, že neexistuje jeden individuálny dôvod, ale hromada vecí, ktoré spôsobujú srdcové ochorenia. 

Zhrnutie (aka je slanina zdravá, alebo ma zabije?)

Dokonca aj ako vedec, obrovské množstvá údajov o tejto téme sťažujú analýzu. Z tohto veľkého množstva dôkazov môžeme vyvodiť, že každá potenciálna úloha, ktorú zohrávajú nasýtené tuky pri srdcových ochoreniach sa musí brať do úvahy v kontexte, že je to len jeden potenciálny faktor medzi desiatkami ďalších, ktorý tiež zohráva významnú úlohu. 

Celkovo sa zdá, že dôkazy podporujú kontrolovanie a v niektorých prípadoch je to zníženie príjmu nasýtených tukov, ak chcete minimalizovať celkové riziko srdcových ochorení. To znamená, že slanina nie je ani zdravé jedlo, ani rozsudok smrti. 

Zvážte vás celkový príjem nasýtených tukov v kontexte zvyšku vašej celkovej stravy, cvičenia a celkových zdravotných metrík. Pre veľmi dôkladnú analýzu iných faktorov, vás nasmerujem na veľmi pekný prehľad publikovaný v Trends v Kardiovaskulárnej medicíne.

*To znamená, že len pozorujete, nerobíte priamo experiment, takže vlastne nemôžete dokázať, že niečo spôsobuje niečo. Môžete len povedať, pozrite sa, tieto dve veci sú zdá sa prepojené. 

**Atómová fyzika je jednoducho jednou z najfascinujúcejších tématík na planéte. Mali by ste si to vyhľadať na YouTube a nadrviť sa to, pretože nukleárna fyzika je tá, ktorá drží vesmír pokope. 

***Toto je veľmi divné v tom, že myši nemajú srdcové ochorenia podobné tým ľudským, a to predstavuje vo výskume VEĽKÝ problém. Povedal by som k tomu oveľa viac vecí, ale toto je na dlhšiu a hlbšiu diskusiu. Ale tu nájdete niekolko zaujímavých dokumentov k tejto téme.

Referencie:

Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease

Dietary Fat Intake and the Risk of Coronary Heart Disease in Women