Reklamačné podmienky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti BODY FIT s. r. o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

2. Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti BODY FIT s. r. o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  • či je výrobok v neporušenom stave, teda či nemá zjavnú vadu
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: BODY FIT s. r. o.

Devínska Nová Ves 7465, 841 07 Bratislava

Nákupný košík

Prihlásiť sa

Nemáte ešte účet?

Obchod
0 Zoznam želaní
0 položka Košík
Môj účet